Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Sprawozdanie z realizacji projektu  

16 września 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Czekał nas więc rok wzmożonego myślenia o Naszym Patronie, jego dorobku i pomysłach na to, aby świat dzieci był radośniejszy. Był to rok wielu inicjatyw związanych z postacią Janusza Korczaka, które realizowaliśmy zgodnie z hasłem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka „Czuć jak dziecko, myśleć jak stary doktor” oraz hasła naszej szkoły na ten rok: „Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek…”.  Zaczęliśmy od  popularyzacji postaci Janusza Korczaka i jego idei tak bliskich dziecku. Chcieliśmy, aby nasze działania przyczyniły się do poprawy komunikacji między światem dorosłych i dzieci. Zaprosiliśmy więc całą społeczność szkolną i środowisko lokalne do aktywnego udziału w naszym szkolnym projekcie: Z Korczakiem w przyszłość, który realizowaliśmy przez cały rok podejmując różnorodne zadania.

img

Gminny Konkurs na logo i znaczek Roku Korczaka rozstrzygnięty...  

W ramach projektu korczakowskiego realizowanego w naszej szkole dla uczczenia postaci Janusza Korczaka - lekarza, peadgoga i wielkiego przyjaciela dzieci odbył się gminny konkurs plastyczny  Jego celem było przybliżenie postaci Starego Doktora wśród dzieci ze szkół z terenu naszej gminy. Do 29.06. 2012r uczniowie mogli przesyłać swoje prace.  Uczestnicy za pomocą technik plastycznych oraz z wykorzystaniem grafiki komputerowej mieli za zadanie stworzenie  symbolu, znaku rozpoznawczego Roku Janusza Korczaka.

img

Zwycięzcy Gminnego Wieloboju o Berło króla Maciusia nagrodzeni...  

Gminny Konkurs o Berło króla Maciusia to przedsięwzięcie, które wpisuje się w nasze szkolne działania związane z obchodami Roku Korczaka. Jego celem było popularyzowanie postaci Starego Doktora i jego dzieła. Jako szkoła nosząca imię tego wielkiego przyjaciela dzieci, chcieliśmy tym konkursem uświetnić obchody Roku Korczaka we współpracy z innymi szkołami z terenu naszej gminy. Uczniowie przystapili do zmagań o tytułowe berło króla Maciusia w konkursach literackim, plastycznym, multimedialnym, recytatorskim oraz wiedzy o życiu i dzialalności Janusza Korczaka.  

img

Gminny Wielobój o Berło Króla Maciusia  

REGULAMIN GMINNEGO WIELOBÓJU O BERŁO KROLA MACIUSIA                                                

 

Dzień Dziecka i Sportu z Korczakiem...  

Są takie dni w kalendarzu, które są miłe naszemu sercu. Takim dniem w naszej szkole jest 1 czerwca. W tym bowiem dniu w roku 1979 nasza szkoła otrzymała imię wielkiego przyjaciela i obrońcy praw dziecka Janusza Korczaka. Jak co roku uroczystość Święta Patrona zbiegła się z obchodami Dniem Dziecka, który wzbogacony został atrakcjami sportowymi. I nic w tym dziwnego, bo zarówno dzieci, jaki ich sprawność fizyczna dla naszego patrona miały szczególną wartość, gdy organizował opiekę nad dziećmi w swoich domach sierot. W naszej szkole tego dnia było więc dostojnie, poważnie , ale i wesoło, radośnie...

 

img

Rodzinne igraszki bez porażki - Święto Rodziny z Korczakiem  

Świat, w którym obecnie żyjemy jest niezwykle zabiegany. Ludzie są bardzo zaabsorbowani pracą zawodową lub dorywczą. Do tego dochodzi jeszcze codzienna troska o zabezpieczenie podstawowych potrzeb dzieci, często wielu dzieci. Rodzice nie mają czasu, aby poza codziennymi obowiązkowymi pracami, dodatkowo zająć się dziećmi. Wszyscy jednak zdają sobie sprawę, jakie to ważne, aby wspólnie spędzać jak najwięcej czasu, dlatego kolejny raz 25 maja 2012r. w naszej szkole zorganizowaliśmy Dzień Rodziny. Tegoroczna impreza środowiskowa odbyła się pod hasłem:„ Rodzinne igraszki bez porażki. Rodzina z Korczakiem".

img

Dzień z Korczakiem w naszej szkole  

Realizując zadania projektu "Z Korczakiem w przyszłość", samorząd szkolny  przygotował pod okiem pedagoga szkolnego Iwony Pietras prezentację, która została wyslana na ogólnopolski konkurs "Samorząd Janusza Korczaka na medal". Poniżej przedstawiamy nasze działania: 

SZKOLNY SAMORZĄD - prezentacja                                                                                                   

DZIEŃ KORCZAKOWSKI W NASZEJ SZKOLE  

Promujemy Rok Korczaka - pierwsze zadania  

W ramach realizacji szkolnego projketu zrealizowane zostały pierwsze zadania. Wychowawcy przedstawili założenia i cele projektu. Samorządy klasowe przystąpiły do wykonania zaplanowanych działań i są już ich efekty...  

W lutym uczniowie pracowali nad pierwszym zadaniem projektu "Z Korczakiem w przyszłość". Efektem tej pracy były gazetki klasowe, w których uczniowie zamieścili poznane informacje o Januszu Korczaku oraz swoje przemyślenia i odczucia. Pojawiły sie takze pierwsze prace literackie inspirowane postacią naszego patrona.We wszystkich klasach odbyły się lekcje przybliżające uczniom obraz Starego Doktora i jego działalności. Uczniowie klas młodszych pod okiem opiekunów wykonywali portrety Janusza Korczaka. Poniżej wyniki konkursu na gazetki o naszym patronie i maleńki fotoreportaż... 

img

Zadania projektu: Z Korczakiem w przyszłość  

Jeżeli chcecie poznać postać wielkiego przyjaciela dzieci i orędownika ich praw JANUSZA KORCZAKA, człowieka, który dla nich poświecił życie, to zapraszamy do aktywnego udziału w zadaniach szkolnego projektu Z Korczakiem w przyszłość

img

Z Korczakiem w przyszłość - Rok Janusza Korczaka w naszej szkole  

Motto:

„Zbudujemy szkołę, gdzie wychowankowie nie będą się uczyli martwych liter z martwej bibuły, gdzie natomiast uczyć się będą tego, jak żyją ludzie, czemu tak żyją, jak inaczej żyć można, co umieć i czynić należy, by żyć pełnią wolnego ducha”.

Janusz Korczak: Szkoła życia

 

PROJEKT EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY

2012 ROK KORCZAKA

Z KORCZAKIEM W PRZYSZŁOŚĆ

 

Założenia projektu:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na inicjatywę Rzecznika Praw Dziecka jednogłośnie podjął 16 września 2011 roku uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

Czeka nas więc rok wzmożonego myślenia o Naszym Patronie, jego dorobku i pomysłach na to aby świat dzieci był radośniejszy. Będziemy zastanawiali się nad tym co ważnego jest dla nas dzieci i dorosłych, co zrobić , aby poprawić komunikację między nami, jak zadbać o to, aby każde dziecko było bezpieczne, zdrowe i mogło liczyć na mądre wsparcie dorosłych.
Będzie to rok wielu inicjatyw związanych z Korczakiem i promujących jego spuściznę, które będziemy realizować zgodnie z hasłem roku Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka „Czuć jak dziecko, myśleć jak stary doktor” oraz hasła naszej szkoły na ten rok:
„Dziecko – już mieszkaniec, obywatel, już człowiek”

W 2012 r. przypadają jeszcze dwie ważne rocznice związane z postacią Janusza Korczaka - 70. rocznica śmierci w obozie zagłady w Treblince i 100. rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie (obecnie Jaktorowskiej).

Projekt „ Z Korczakiem w przyszłość” wpisuje się w realizację treści wychowawczych i edukacyjnych i obejmuje zadnia przewidziane do realizacji przez uczniów naszej szkoły, a także propozycje działań międzyszkolnych i ogólnopolskich. Przewidziane zadania projektowe mają pogłębić integrację i aktywność środowiska szkolnego oraz upowszechnić wiedzę o Januszu Korczaku i jego poglądach wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, a także w środowisku lokalnym.

 

img

Korczak bliżej nas...  

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie podjął 16 września 2011 roku uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.
Czeka nas więc rok wzmożonego myślenia o Naszym Patronie, jego dorobku i pomysłach na to, aby świat dzieci był radośniejszy. Będziemy nie tylko zastanawiali się co zrobić, ale także podejmiemy działania, które sprawią, że dzieci w naszym środowisku będą mogły liczyć na
mądre wsparcie dorosłych.
Będzie to rok wielu inicjatyw związanych z postacią Janusza Korczaka, które będziemy realizować zgodnie z hasłem roku Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka „Czuć jak dziecko, myśleć jak stary doktor” oraz hasła naszej szkoły na ten rok:
„Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek…”

img