Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

MOJE DZIECKO PISZE SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ...  

Co zrobić, by moje Dziecko napisało sprawdzian jak najlepiej?

Za wynik sprawdzianu nie jest odpowiedzialne samo Dziecko.  Współodpowiedzialni są także nauczyciele i Rodzice. To trzy ogniwa, które muszą ze sobą współpracować. Jeśli któreś z ogniw RODZIC - UCZEŃ - NAUCZYCIEL przerwie łańcuch współpracy, efekt sześcioletnich zmagań Dziecka w szkole może być niezadowalający...

Bardzo ważną rolę w przygotowaniu ucznia do sprawdzianu odgrywa szkoła. W naszej szkole systematycznie podejmowane są różne działania mające służyć osiąganiu przez uczniów jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu, w tym także wyników na sprawdzianie kończącym szkołę. Uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności między innymi dzięki:

  • dodatkowej godzinie lekcyjnej tygodniowo z języka polskiego i matematyki
  • dodatkowym zajęciom edukacyjnym z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody
  • zajęciom dla uczniów zdolnych z różnych przedmiotów m.in. z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.

Niestety, wielu uczniów mimo takich możliwości nie korzysta z szerokiej oferty zajęć, zwłaszcza niesystematycznie uczęszczają na zajęcia uczniowie mający problemy w nauce. Często też wielu uczniów nie traktuje poważnie zajęć służących usystematyzowaniu wiedzy i umiejętności.

Równie istotną, a może nawet ważniejszą rolę w procesie uczenia się Dziecka odgrywają Jego Rodzice.

 Bardzo ważne jest to, aby Dziecko nauczyć systematyczności, obowiązkowości i dokładności w nauce i wykonywaniu zadań. Dzieci w różnym wieku dojrzewają do poczucia odpowiedzialności za własne działania i naukę. Dlatego niezastąpieni są w Jego życiu Rodzice i Opiekunowie, którzy powinni (niestety czasami do wieku przekraczającego etap szkoły podstawowej) pełnić kontrolę nad poczynaniami szkolnymi Dziecka, oferować w miarę swoich możliwości pomoc (co nie oznacza wyręczania w wypełnianiu obowiązków), sprawdzać jakość wykonywanych zadań, jakość opanowania wiedzy nabytej w czasie lekcji w szkole, skłonić do powtarzania wiadomości i umiejętności.

To, że Dziecko informuje o wykonaniu zadania domowego, nie oznacza, że zadanie jest zawsze wykonane prawidłowo, estetycznie i dokładnie. 

Dlatego Drogi Rodzicu!:

1.     na bieżąco sprawdzaj, czy Twoje Dziecko wykonało wszystkie zadania domowe,

2.     sprawdzaj, czy zadania te są wykonane zgodnie z poleceniami, estetycznie i czytelnie,

3.     zwracaj uwagę Dziecku, aby wykonywało wszystkie czynności ujęte w poleceniu. Bywa, że polecenie zawiera więcej niż jedną czynność do wykonania,

4.     na bieżąco przepytuj Dziecko z wiadomości poznanych na lekcjach, systematyczna nauka to połowa sukcesu!

5.     kup w księgarni lub wydrukuj z podanych stron internetowych zestawy testów szóstoklasisty, skłaniaj Twoje Dziecko do rozwiązywania ich,

6.     kontroluj rozwiązywanie testów, sprawdzaj rozwiązania z kluczami odpowiedzi,

7.     jeśli zauważysz, że Dziecko ma problem z wykonywaniem zadań domowych, rozwiązywaniem testów lub Dziecko zgłasza Ci, że nie radzi sobie z wykonywaniem poleceń na lekcjach, koniecznie skontaktuj się z wychowawcą lub odpowiednim nauczycielem,

8.     przychodź na spotkania z rodzicami i spotkania indywidualne, a uzyskasz odpowiedzi na wiele nurtujących Cię pytań związanych z postępami w nauce i zachowaniem Twojego Dziecka,

9.     Współpracuj z nauczycielami, jeżeli zgłaszają swoje uwagi na temat postępów w nauce lub problemów z zachowaniem Twojego Dziecka; jesteśmy po to, żeby pomagać, radzić, wspólnie ustalać sposób rozwiązania różnych problemów dzieci.

10.   poczuj się odpowiedzialny za wyniki w nauce i zachowanie swojego Dziecka.

 

 "Trening czyni mistrza..."

Bez powtarzania i ćwiczeń wiedza i umiejętności się ulatniają... Dlatego też istotne jest to, aby w domu Dziecko ćwiczyło, ćwiczyło, ćwiczyło... Do nabycia jest obecnie wiele zestawów ćwiczeń utrwalających wiedzę i umiejętności, którymi trzeba wykazać się na sprawdzianie. W Internecie również można znaleźć gotowe testy z ubiegłych lat oraz klucze odpowiedzi. Przykłady stron internetowych:

 

Zadania do ćwiczenia można także znaleźć na stronie naszej szkoły w zakładce POMOC DYDAKTYCZNA