Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

W samo południe z Korczakiem...  

„Zbudujemy szkołę, gdzie wychowankowie nie będą się uczyli martwych liter z martwej bibuły, gdzie natomiast uczyć się będą tego, jak żyją ludzie, czemu tak żyją, jak inaczej żyć można, co umieć i czynić należy, by żyć pełnią wolnego ducha”te słowa wypowiedziane przez Janusza Korczaka przyświecały realizacji całorocznego projektu „Z Korczakiem w przyszłość” realizowanego w naszej szkole, która nosi imię tego przyjaciela dzieci i obrońcy ich praw. Rok Korczaka, który został 16 września 2011 roku ustanowiony uchwalą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej powoli kończy się i czas na podsumowanie tego, co zrobiliśmy dla popularyzacji i  przybliżenia dorobeku Starego Doktora oraz ukazania ponadczasowości głoszonych przez niego idei wychowawczych. Doskonalym do tego pretekstem stało się podsumowanie zorganizowanego z inicjatywy naszego  Samorządu Szkolnego ogólnopolskiego konkursu: Korczakowska idea samorządności w szkole XXI wieku. 

Chcieliśmy, aby realizowane zadania przyczyniły się do poprawy komunikacji między światem dorosłych i dzieci. Zaprosiliśmy więc całą społeczność szkolną i środowisko lokalne do aktywnego udziału w naszym szkolnym projekcie, którego koordynatorkami były Małgorzata Grzesiak i Anna Szymczyk.” – powiedziała dyrektor szkoły Łucja Byzdra,  otwierając uroczyste podsumowanie zrealizowanych zdań projektu, które miało miejsce 8 grudnia 2012r o godzinie 12oo. Jego kulminacyjnym punktem było rozstrzygniecie Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkolnych Samorządów: Korczakowska idea samorządności w szkole XXI wieku. W obecności zaproszonych z tej okazji gości, uczniów i nauczycieli zaprezentowano najlepsze prace. Nadesłane na konkurs prezentacje ukazywały imponujący i różnorodny dorobek samorządów szkół podstawowych i gimnazjów. Ciekawe inicjatywy i podejmowane przez nich działania, są dowodem żywotności i ponadczasowości korczakowskich idei we współczesnej szkole. Komisja konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia, bo wybór był niezwykle trudny. Udało się jednak wyłonić zwycięzców.

Jury konkursu pierwsze miejsce przyznało Publicznemu Gimnazjum w Laskowej oraz Szkole  Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Górze a miejsca III: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Krośnie  oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Polskiej . Zwycięzcom gratulujemy.  Niestety, warunki atmosferyczne uniemożliwiły  przybycie wyróżnionym samorządom na uroczyste rozdanie nagród, których sponsorami byli Wójt Gminy Kowala, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali oraz Rada rodziców przy PSP w Kowali.

W drugiej części spotkania opiekun samorządu szkolnego PSP w Kowali Małgorzata Grzesiak przedstawiła działania, jakie w ramach Roku Korczaka podjęła szkoła. Obok takich zadań jak gromadzenie informacji o Korczaku, gazetki klasowe, poznawanie dorobeku literackiego poprzez filmy i czytanie historii króla Maciusia, Kajtusia Czarodzieja i małego Dżeka czy ciekawe prace literacki i plastyczne inspirowane życiem i twórczością patrona szkoły, apele i konkursy dotyczące praw dziecka, Szkolny Dzień Samorządności, w czasie którego wyłoniono Super Klasę opiekun samorządu zwróciła uwagę na inicjatywy środowiskowe, których celem było  obudzenie zainteresowania postacią Starego Doktora. Do nich zaliczyła:   Gminny Wielobój o Berło Króla Maciusia, Gminne Biegi Przełajowe im. Janusza Korczaka czy Rodzinne igraszki bez porażki. Rodzina z Korczakiem – majowy Dzień Rodziny i zorganizowane w tym dniu podchody, czyli wędrówka w terenie, w czasie której uczniowie wraz z wychowawcami poszukiwali transparentu z cytatem z pism Janusza Korczaka. Podjęte przez szkołę  działania zostały uwieńczone zdobyciem I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie: Samorząd Janusza Korczaka na medal, a efekty zrealizowanego projektu można było podziwiać na wystawie towarzyszącej jego podsumowaniu. Znalazły się na niej portrety Starego Doktora, ilustracje do jego książek, projekty logo Roku Korczaka czy znaczków wykonane nie tylko przez uczniów ze szkoły w Kowali.

Na zakończenie uroczystego podsumowania Roku Korczaka uczniowie zaprezentowali  barwne przedstawienie inspirowane twórczością Korczaka i wzbogacone poezją o Starym Doktorze i jego dzieciach przygotowane pod okiem p. Małgorzaty Grzesiak, Anny Szymczyk z oprawą plastyczną p. Beaty Wójcik i muzyczną p. Fryderyka Koziaka.