Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Profilaktyka na amatorskiej scenie  

W dniu 28 listopada 2012 r. uczestniczyliśmy w II Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Profilaktycznych, który odbył się  w PSP im. M. Konopnickiej w Mazowszanach. Hasło przewodnie przeglądu brzmiało: „Złe nawyki to nie dla mnie, czyli jak unikać zagrożenia, by spełniły się marzenia". Organizatorami przeglądu byli: GOPS, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowali oraz PSP im. M. Konopnickiej w Mazowszanach.

 

Szkoły na terenie gminy realizują własne programy profilaktyczne. Formy i metody pracy realizacji tych treści są przeróżne, a jedną z nich jest szkolny teatrzyk profilaktyczny. Poprzez teatralne, dramowe formy promowany jest wśród dzieci i młodzieży zdrowy i bezpieczny styl życia. Gminne Przeglądy Teatrzyków Profilaktycznych to ciekawa wymiana doświadczeń. Nasza szkoła uczestniczyła w tej formie prezentacji treści profilaktycznych po raz drugi.. Tym razem nasi przedstawiciele, uczniowie klasy 5b przedstawili bajkę profilaktyczną „O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”, przygotowaną pod okiem pedagoga szkolnego p. Grażyny Grudzień. Sztuka przestrzega przed naiwnością młodzieży, która ulega namowom złych ludzi i popada w nałogi. Dla dzieci była to nie tylko przygoda z profilaktyka, ale także doskonała lekcja teatru zaangażowanego. W opinii widzów aktorskie popisy naszych uczniów były przekonywujące.  Jest to prawda, co sprawdziliśmy, prezentując przygotowany na przegląd teatrzyk  najmłodszym koleżankom i kolegom. Taka forma profilaktyki z całą pewnością  lepiej i skutecznej  trafiła do młodych ludzi i jest wiarygodniejsza.