Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Czym zajmuje się logopeda?  

Logopeda to  terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży, z takimi zaburzeniami wymowy, jak np. seplenienie, rotacyzm, jąkanie, terapią dzieci z niedosłuchem, rozszczepem i upośledzeniami w różnym stopniu. Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

 

Do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy zalicza się:

1        seplenienie międzyzębowe - w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, z, c, dz język wsuwany jest między zęby;

2        seplenienie proste - to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz bądź ś, ź, ć, dź  np. zamiast szkoła - skoła;

3        rotacyzm - brak głoski r (głoska r jest zastępowana głoską l lub j ) lub nieprawidłowa jej wymowa;

4        bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota;

5        mowa cicha, niewyraźna lub gwarowa np. kiedy - kedy.

 

Podczas prowadzenia terapii logopedycznej, bardzo ważne jest zaangażowanie dziecka  i współpraca  dziecko- logopeda - rodzic.

Tylko systematyczne ćwiczenia gwarantują sukces prowadzonej terapii. Rodzice mają za zadanie utrwalenie z dzieckiem opracowanego w gabinecie logopedycznym materiału.Włączenie się rodziców w proces terapii gwarantuje lepsze wyniki, czyli zautomatyzowanie się prawidłowej wymowy w mowie spontanicznej.

 

Każde dziecko przychodząc na zajęcia logopedyczne jest wyposażone w zeszyt, na którego kartkach zapisywane są ćwiczenia i niezbędne uwagi dotyczące pracy w domu. Przejście do każdego kolejnego etapu terapii, jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy dziecko utrwali dotychczasowy materiał.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dlatego praca w domu pod opieką poinstruowanego przez logopedę rodzica, jest niezbędna i gwarantująca sukces - wyjście dziecka z wady wymowy.

Krótkie, a codzienne ćwiczenia (nawet kilka minut)są w stanie pokonać złe nawyki wymawianiowe oraz nie zniechęcą dziecka do pracy.