Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Kiedy powinno się poprosić o pomoc logopedę?  

Logopeda podpowiada...

1. Gdy dziecko poniżej 1 roku życia:

 • nie gaworzy
 • nie wypowiada sylab
 • nie rozumie prostych poleceń

2. Gdy dziecko od 1 do 2 lat:

 • nie wypowiada prostych słów (mama, tata, daj)

3. Gdy dziecko w wieku 3 lat:

 • nie wypowiada poprawnie głosek p, b, m, t, d, n
 • nie buduje zdań

4. Gdy dziecko w wieku 4 lat:

 • nie potrafi zbudować zdania złożonego
 • zniekształca wyrazy
 • mówi niepłynnie, zacina się
 • nie wypowiada poprawnie głosek k, g, l, ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz

5. Gdy dziecko w wieku 5 lat:

 • nie wypowiada poprawnie głosek r, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, ą, ę

6. Gdy dziecko w wieku 6 lat:

 • nie wypowiada poprawnie głosek: sz, ż, cz, dż

7. Gdy dziecko znacznie odstaje w rozwoju mowy od rówieśników,
niechętnie bawi się i nawiązuje kontakty z innymi dziećmi

8. Gdy dziecko mówi przez nos lub oddycha buzią