Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Niezwykłe spotkanie z Afryką i działalnością misyjną ...  

Informacje od przyjaciół z dalekiego Kamerunu  

Udział wolontariuszy w zbiórce żywności  

Zbliżają się Święta Wielkanocne, w polskiej obyczajowości nierozerwalnie związane z tradycją niesienia pomocy i udzielania jałmużny potrzebującym. Po raz kolejny, odpowiadając na społeczne oczekiwania, Radomski Bank Żywności zorganizował  w dniach 15 – 17 marca 2013 roku zbiórkę artykułów spożywczych na terenie placówek handlowych. 15 marca wolontariusze Koła Małego Wolontariusza z naszej szkoły, uczniowie klas 5a, 5b, 6b przyłączyli się do tej szlachetnej akcji, zbierając artykuły spożywcze w sklepach w Kowali. Zebrana żywność zostanie przekazana do GOPS w Kowali, a za jego  pośrednictwem trafi w formie paczek  do najuboższych mieszkańców naszej gminy.

img

Tydzień Misyjny 2012  

Od kilku lat w naszej szkole prężnie działa kolo misyjne. Jego członkowie podejmują liczne  działania, których celem jest uwrażliwienie na potrzeby dzieci biednych z rożnych krajów i kontynentów, którym opiekę ofiarowują misjonarze. My nie wyjedziemy na misje, ale wspieramy idee misji Adopcja Serca oraz organizowaniem kiermaszy i akcji charytatywnych, z których dochód przekazujemy na konkretna pomoc. Tak jest i w tym roku.  Od 21 – 27 października 2012 przeżywamy bowiem kolejny Tydzień Misyjny

img

Na końcu będą Anioły - szkolenia wolontariuszy  

Od 1 czerwca 2011 roku do 31 maja 2012 roku na terenie gminy Kowala jest realizowany projekt " Na końcu będą Anioły-integracja pokoleniowa poprzez wolontariat." W związku z działaniami, które propaguje projekt w dniach 29 września i 6 października na terenie szkoły w Kowali odbyły się warsztaty dla uczniów klas 4-6.

 

img

Życzenia od sióstr michalitek z Kamerunu Wielkanoc 2012  

 życzenia wielkanocne z oratorium w Kamerunie

 życzenia wielkanocne od s. Goretii z Kamerunu

 

Hej kolęda, kolęda?...  

Przyszliśmy z kolędą do Was dzisiaj w gości.

Hej, żeby nie zabrakło w tym domu miłości!

I zdrowia i szczęścia braknąć Wam nie może.

Hej, niech Wam Błogosławi Dzieciąteczko Boże!

Staropolskim zwyczajem, przed Wami dziś stajem,

Niosąc piosnkę w ofierze, życząc wszystkim szczerze

wielu łask od Boga.

Niechaj trud i praca w dobro się obraca

img

5 grudnia - Dzień Wolontariusza  

W dniu 5 grudnia 2011r w Publicznym Gimnazjum w Parznicach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Wolontariusza. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Publiczne Gimnazjum w Parznicach.

img

Nasze SKC w Roku szkolnym 2010/2011  

SKC - Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad SKC  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowali Kołem sprawuje - s. Fides Magda Modlińska. SKC w naszej szkole  w roku szkolnym 2010/ 2011 liczyło 18 stałych członków uczniów naszej szkoły.  

img

Szkolne Koło Misyjne  

Nasza Szkoła podjęła stałą pomoc dla dzieci z Kamerunu, angażując się w dzieło Adopcji.

             Działalność misyjna Kościoła wymaga zaangażowania się wielu osób, nie tylko misjonarzy, którzy pracuję bezpośrednio na terenach misyjnych, ale każdego ochrzczonego. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to dzieło.  

img

Wolontariusze w akcji...  

W piątek 1 kwietnia 2011 w godzinach od 9.00 do 14.00 można było spotkać w sklepach spożywczych w Kowali uczniów naszej szkoły, którzy po raz kolejny jako wolontariusze wzięli udział w zbiórce produktów żywnościowych w ramach humanitarnej akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności”.

img

LIST Z AFRYKI  

 „Nie możesz zmienić całego świata, ale możesz zmienić cały świat jednego człowieka. ‘

img

Po raz kolejny wsparliśmy misjonarki w Kamerunie...  

Szkolne Koła Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą. Nasze działania mają na celu kształtowanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, uczenie współpracy integracji w czynieniu dobra i ciekawego zagospodarowania czasu wolnego. Działalność w SKC  to szansa na wykorzystanie własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach oraz możliwość zaangażowania się w życie społeczne. Ważnym elementem naszych działań jest współpraca z innymi organizacjami działającymi w szkole, w parafii i w środowisku lokalnym. Wspólne działania integrują społeczność szkolną z lokalną, nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Dzięki temu możemy stworzyć krąg ludzi o otwartych sercach, gotowych pospieszyć z pomocą potrzebującym.

img

Co zrobiliśmy, czyli sprawozdanie Caritas za rok 2009/2010.  

Szkolne Koło Caritas dziala w naszej szkole od dwóch lat. Proawdzi je s. Fodes Magda Modlińska. Czlonkowie Koła aktywnie uczestnicza w różnych dzialaniach  na rzecz pomocy innym włączając się w różne akcje charytatywne oraz inne działnaie szkoły. 

img